Rozwód a opieka nad dzieckiem

Rozwód jest ogromną rewolucją w życiu nie tylko małżonków, ale również dzieci. Formalne zakończenie związku pociąga za sobą konieczność uregulowania kwestii opieki nad małoletnimi. Jak rozwód z formalnego punktu widzenia wpływa na relacje między dzieckiem a rodzicem? Sprawdź!

Porozumienie wychowawcze

To, jak będą wyglądały kontakty dzieci z rodzicami, zależy w dużej mierze od atmosfery, w jakiej rozstają się partnerzy. W przypadku polubownego rozwodu bez orzekania o winie jednej ze stron rodzice zazwyczaj wypracowują wspólne rozwiązanie najkorzystniejsze dla małoletnich. W przygotowanym dokumencie zwanym porozumieniem wychowawczym rodzice powinni zawrzeć przede wszystkim zasady dzielenia obowiązków rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem, sposób podejmowania ważnych decyzji wychowawczych i związanych ze zdrowiem dziecka, podział kosztów. Jednak, niestety, opracowanie zgodnego planu przez rozwodzącą się parę rzadko dochodzi do skutku.

Podczas rozprawy rozwodowej sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub wyłącznie jednemu z nich, ograniczając władzę drugiemu rodzicowi. Trzecim wariantem jest zawieszenie, ograniczenie lub całkowite pozbawienie  władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przy podejmowaniu tak ważnej decyzji sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Fachowa pomoc

Aby rozwód w jak najmniejszym stopniu odbił się na relacjach rodziców z dzieckiem, nie warto podejmować żadnych kroków na własną rękę. Aby odczuwane przez dziecko skutki decyzji dorosłych były jak najmniejsze, warto podczas rozprawy współpracować z doświadczonym prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie rodzinnym. Więcej informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.


Article Tags:
·
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

https://ciekawostki-porady.blogspot.com/ Industrialna konsola z półką do przedpokoju