Jakie są koszty restrukturyzacji firmy?

Restrukturyzacja firmy jest niezbędna dla przedsiębiorców, których firma zagrożona jest upadłością. Wsparcie wyspecjalizowanego doradcy restrukturyzacyjnego wiąże się jednak z koniecznością poniesienia początkowych opłat, dzięki czemu można zapewnić nieprzerwaną działalność przedsiębiorstwa. Cały proces składa się z kilku etapów, więc przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania należy dokładnie przeanalizować koszty restrukturyzacji firmy.

Dlaczego restrukturyzacja jest konieczna?

Restrukturyzacja firmy to proces, dzięki któremu przedsiębiorca zyskuje możliwość spłacenia długów wierzycielom na przystępnych dla siebie warunkach i co się z tym wiąże – może kontynuować działalność.

Co składa się na koszty restrukturyzacji firmy?

Koszty restrukturyzacji firmy będą się od siebie różnić w zależności od rodzaju wszczynanego postępowania, wysokości zadłużenia i skomplikowania sprawy.

Każdy z etapów restrukturyzacji generuje początkowe koszty dla przedsiębiorcy, dlatego bardzo istotne jest, aby zapoznać się z wysokością opłat jeszcze przed wszczęciem postępowania. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Pierwszym etapem, który rozpoczyna restrukturyzację, jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania. Już na tym etapie pojawiają się pierwsze koszty restrukturyzacji firmy, do których zalicza się opłata sądowa za wniosek o wszczęcie postępowania w wysokości 1000 zł. Możliwe jest także, że sąd zażąda od dłużnika zaliczki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem postępowania, jednak nie jest to obligatoryjne. Konieczne jest jej wniesienie, jeśli decydujemy się na postępowanie przyspieszone. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek wnieść zaliczkę w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wynagrodzenia dla osób trzecich

Drugim kosztem, jaki musi pokryć przedsiębiorca w obliczu postępowania restrukturyzacyjnego, są wynagrodzenia dla nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Jest ono zależne od efektów przeprowadzenia restrukturyzacji. Jeśli sąd odrzuci wniosek o postępowanie lub zostanie ono umorzone, nadzorca otrzymuje 40% wynagrodzenia, natomiast zarządca 30%. Jeśli jednak postępowanie zostanie zatwierdzone, wypłacane jest im kolejno 90% i 85%, natomiast pozostałą kwotę otrzymują w momencie stwierdzenia wykonania układu.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że wysokość tego wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od rodzaju postępowania – postępowanie sanacyjne wymaga znacznie wyższego wynagrodzenia niż postępowanie układowe. Istnieją jednak także czynniki indywidualne, które mają przełożenie na wysokość ostatecznej należności, takie jak poziom skomplikowania postępowania. 

Wysokość wynagrodzenia dla nadzorcy oraz zarządcy ustalana jest indywidualnie dla każdej sprawy i składa się z czterech części:

  • część zależna od liczby wierzycieli – przeliczana jest względem jednostek biorących udział w postępowaniu jako wierzyciele. Przynajmniej rozbudowanym postępowaniu nadzorca otrzymuje jedną podstawę wynagrodzenia, która równa jest przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu za poprzedni rok,
  • część zależna od sumy wierzytelności, która przysługuje wierzycielom zaangażowanym w postępowanie,
  • część ustalona przez sąd, która zależy od zakresu pracy, czynności i rodzaju postępowania.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Końcowe koszty restrukturyzacji firmy, to opłata za wniosek o zatwierdzenie układu, która wynosi 1000 zł. Jeśli przeprowadzone zostało uproszczone postępowanie układowe, do kosztów przedsiębiorcy należy wynagrodzenie nadzorcy oraz opłata w wysokości 500 zł za obwieszczenie informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czy warto ponieść koszty restrukturyzacji firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces, który na pierwszy rzut oka może wydawać się kosztowny, jednak należy mieć na uwadze, że są to koszty, który umożliwią dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Koszty restrukturyzacji firmy są także niewielkie w zestawieniu z wysokością zadłużenia, które często liczy się w milionach.


Article Tags:
·
Article Categories:
Biznes

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

https://ciekawostki-porady.blogspot.com/ Industrialna konsola z półką do przedpokoju